BPZ

De Gemeente
 
Vul de naam van uw gemeente in

Gaat door versturen van dit digitale aanmeldingsformulier akkoord met deelname aan Benchmarking Publiekszaken, een initiatief van VNG, (voorheen) Stichting Rekenschap en NVVB. Voor de inhoud van het dit project wordt verwezen naar de projectdocumentatie die beschikbaar is op deze website.


Wij melden ons aan voor het jaarlijks opzegbare abonnement Benchmarking Publiekszaken en de voorwaarden zijn ons bekend.
Kies waarmee u uw abonnement wilt beginnen

Wij maken geen gebruik van het abonnement en melden ons aan voor BPZ 2012. Wij kiezen voor:
Kies waarvoor u zich wilt aanmelden
 

Formele opdrachtgever

Naam
 
Vul een naam in
Functie
 
Vul een functie in.
E-mailadres
 
Vul een geldig e-mailadres in.
Telefoonnummer
 
Vul een telefoonnummer in.


Coördinator (‘dagelijks’ aanspreekpunt)

Naam
 
Vul een naam in
Functie
 
Vul een functie in.
E-mailadres
 
Vul een geldig e-mailadres in.
Telefoonnummer
 
Vul een telefoonnummer in.

Kosten & facturering
Nadat u op de knop versturen hebt gedrukt ontvangt u van ons een korte vragenlijst waarna wij een intakegesprek zullen afnemen. U ontvangt tevens een factuur van Quint Result.
Wij vragen u hieronder uw factuuradres in te voeren.

Gemeente
 
Vul de naam van uw gemeente in
T.a.v.
 
Vul een naam in
Adres
 
Vul het adres in
Postcode / Plaats:
 
Vul de postcode en plaats in van uw gemeente
U moet akkoort gaan
Een moment a.u.b.